ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

Extra lessen bij bezoek aan Verzetsmuseum Junior

Rond een bezoek aan het Verzetsmuseum Junior geeft Taalvorming twee extra lessen in de klas

Bezoekt u met uw groep het Verzetsmuseum Junior en wilt u dit bezoek in de klas inhoudelijk voorbereiden en verdiepen?  Taalvorming biedt twee extra lessen aan, waarin kinderen vertellen en schrijven over de ervaringen en gevoelens die de tentoonstelling bij hen oproept.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van vier kinderen die de Tweede Wereldoorlog als kind hebben meegemaakt. In die waargebeurde verhalen komen herkenbare gevoelens als buitengesloten worden, onveiligheid, ongerustheid, gestigmatiseerd worden, eenzaamheid en verveling naar voren. Dat biedt mogelijkheden om in de klas ervaringen met dit soort gevoelens uit te wisselen. Want wat in een oorlogssituatie in een uitvergroting plaats vindt, kunnen kinderen ook in hun dagelijks leven tegenkomen.

In een van de lessen vertellen en schrijven de kinderen over het onderwerp ambivalentie. Wanneer hoor je bij je familie, wanneer bij vrienden of een andere groep? Waar liggen grenzen voor jou als het gaat om onrechtvaardigheid? Wanneer verzet je je? Grijp je in of niet? Durf je op te komen voor jezelf, voor een ander?

Ontwikkeling van empathie, reflectie op zaken als ambivalente gevoelens en rechtvaardigheid komen niet alleen inhoudelijk tot uiting, maar ook in de werkvormen. De werkvormen komen uit de kunsteducatie en zijn gevarieerd. Er wordt verteld, geluisterd, geschreven, getekend, gelezen en gespeeld. Dit alles afwisselend klassikaal, in tweetallen en individueel.

Doelgroep:

  • Basisonderwijs groepen 7/8
  • Onderbouw Voortgezet Onderwijs (brugklas en 2e leerjaar)

Opbrengt:

  • Ervaringen, gedachten en gevoelens precies en concreet onder woorden brengen
  • Ontwikkeling van inlevingsvermogen en empathie
  • Herkenning van ambivalente gevoelens bij jezelf en anderen
  • Nadenken over begrippen als rechtvaardigheid en schuld
  • Besef dat wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde nog steeds actueel is

 

Extra aanbod van Taalvorming

De lessenserie is uit te breiden. Voor leerkrachten kan het aanbod uitgebreid worden met een training over gespreksvaardigheden. De deelnemers maken kennis met werkvormen die kinderen stimuleren om op een betrokken manier te vertellen en te luisteren. Ze oefenen met manieren van vragen stellen en worden zich bewuster van de effecten van verschillende soorten vragen. In de klas kan extra gewerkt worden aan:

  • Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden : door middel van extra taalrondes waarin ‘moeilijke’ onderwerpen centraal staan

 


Gerelateerde cursussen