ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

Taal in de kunstvakken voor vakdocenten

Programma op maat waarbij leerkrachten van kunstvakken praktisch nadenken over hoe ze taal een onderdeel kunnen laten zijn van hun beeldende vak

Sinds enkele jaren is er een nieuwe visie op taalonderwijs gekomen, waarbij taal niet meer alleen een ‘vak’ is, maar gezien wordt als communicatiemiddel in allerlei situaties. Je ontwikkelt je taalvaardigheid door het in al die situaties te gebruiken. Stichting Taalvorming is expert op het grensgebied van onderwijs en kunstvakken.

Aan docenten en consulenten in kunstvakken wordt vaak gevraagd: ‘Kun je in je les ook aandacht besteden aan taal?’ Dat kan maar hoe doe je dat? En hoe doe je het goed? Wij verzorgen op maat een programma, bijvoorbeeld:

– studiemiddag of workshop
– cursus/intervisie in samenhang met praktijkwerk
– coaching in de les, al dan niet met gebruik van video-opnames
– hulp bij het aanpassen van bestaande programma’s met het oog op taal

In deze brede visie op taal ligt de focus op:
– meer taalgebruikssituaties in de klas creëren
– focus op de taalinhoudelijke kant en opbouw woordenschat
– integratie taalontwikkeling en zaakvakonderwijs
– kwaliteitsverbetering van de interactie

Opbrengst:

  • Meer bewustzijn van docenten over hun rol bij de taalontwikkeling van kinderen
  • Instrumenten om het taalelement in lessen kunstzinnige oriëntatie te versterken
  • Kennis over het taalonderwijs op de hedendaagse basisschool

Uit de praktijk:
We hebben een studieochtend gehad over de taalontwikkeling van kinderen. Interessant voor de meeste kunstdocenten van de instelling, die het traject organiseert: ze zijn goed in hun (kunst)vak maar weten niet zoveel over taalontwikkeling en taalonderwijs.

Na de studieochtend formuleren de docenten hun leervraag. Iedereen krijgt een begeleidingstraject met video en concrete leervragen zijn dan handig. Ze variëren:
‘Ik heb het gevoel dat ik teveel praat en dat de leerlingen te weinig praten. Is dat zo en hoe kan ik dat veranderen?’
‘Hoe kan ik beter evalueren achteraf? Nu is het alleen maar leuk of niet leuk…’
‘Ik wil meer verband leggen met woordenschatonderwijs, hoe kan ik dat doen?’
‘Muziek is zonder woorden, ik ben vaak ongeduldig met praten. Hoe kan ik die praatmomenten beter gebruiken?’

We gaan aan de slag met deze goede leervragen. Nadat iedereen het traject heeft afgesloten is er nog een bijeenkomst waarin de docenten aan elkaar laten zien wat ze geleerd hebben.


Gerelateerde cursussen