ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

Gesprekken met jonge kinderen

Coaching voor pedagogische medewerkers en leerkrachten waarin we oefenen met taalstimulerende gesprekken

Taal leer je door taal te gebruiken. Gedurende de dag en tijdens alle activiteiten doen zich ontelbare taalgebruiksituaties voor die lang niet alle benut worden. Hoe stimuleer je de kinderen tot meer en beter taalgebruik?

De werkwijze van Taalvorming maakt gebruik van de eigen ervaringen van kinderen, zowel in het hier en nu als wat ze thuis of elders hebben meegemaakt. In een taalronde met bijschrijfgesprekken oefenen we taalstimulerende gesprekken.

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten ontwikkelen oog en oor, houding en vaardigheden om optimaal gebruik te maken van de taalkansen die zich voordoen. We sluiten aan bij het bestaande vve-programma.

Opbrengst:

  • Professionals leren meer taalkansen benutten
  • Een verrijking van het bestaande vve-programma
  • De vaardigheden en het zelfvertrouwen van de pedagogisch medewerkers/leerkrachten worden vergroot
  • Taal wordt doelgericht gestimuleerd met behoud van een natuurlijke communicatie

Uit de praktijk:
Pm: ‘Wie heeft jou vanmorgen geholpen me je schoenen aandoen?’
Kind: ‘Mama.’
Pm: ‘Mama heeft je geholpen je schoenen aandoen. Waar waren jullie toen?’
Kind: ‘…’
Pm: ‘Waren jullie in de woonkamer, op je slaapkamer of in de gang?’
Kind: ‘In de gang.’
Pm: ‘Hoe ging dat dan? Zat je op de grond of stond je?’
Kind: ‘Op de verwarming.’
Pm: ‘Zat je op de verwarming?’
Kind: ‘Ja.’
Pm: ‘En mama dan?’
Kind: ‘Mama stond.’
Pm: ‘Dus jij zat op de verwarming en mama stond. Wat deed mama?’
Kind: ‘Mama deed mijn schoen aan.’
Pm: ‘En wat deed jij?’
Kind: ‘Ik ging duwen met mijn voet, zo (doet het voor)
Pm: ‘Je ging duwen zodat je voet goed in de schoen kwam en zei mama nog iets?’
Kind: ‘Geef je andere been.’
Pm: ‘Jij zat op de verwarming in de gang. Mama deed je schoen aan. Jij duwde je voet erin en mama zei: ‘Geef je andere been.’
Kind: ‘Ja.’

Pedagogisch medewerker voorschool: “Ik werk nu veel doelgerichter aan taal en ik geniet erg van de gesprekken die ik met de kinderen heb.”
Leerkracht onderbouw: “Het werkt heel goed zo. Ik ben geen slaaf van de methode meer maar regisseur geworden van mijn eigen praktijk.”

Meer lezen: 

  • Boek: Taal leren op eigen kracht. Handboek met theoretische achtergronden en praktische voorbeelden over het werken met taalvorming in het reguliere taalonderwijs op de basisschool.


Gerelateerde cursussen