ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

Cultuureducatie met kwaliteit

Ondersteuning aan scholen om cultuureducatie beter te laten aansluiten bij taal en de zaakvakken

Bij Cultuureducatie met kwaliteit werken scholen en culturele instellingen samen, ze ontwikkelen met elkaar een goede aanpak van kunst- en cultuureducatie, ingepast in de rest van het onderwijs. Taalvorming heeft veel ervaring in dergelijke processen. Onze ondersteuning is mogelijk op verschillende manieren, wij maken altijd een plan op maat. Wij helpen bij het maken van uitvoerbare plannen voor de praktijk en ontwerpen niet voor boekenplank of bureaula.

Voor het onderwijs:
– Workshop/studiedag voor scholen, die cultuureducatie willen inbedden in het reguliere curriculum voor taal: Wat doen we al? Wat kan beter? Wat hebben we voor gereedschap nodig?
– Ondersteuning van leerkrachten bij het invoeren van taalvorming of taal en drama in het curriculum
– Ondersteuning van een team bij het inpassen van cultuureducatie in het taalonderwijs

Voor culturele instellingen:
– Workshop/studiedag voor medewerkers van culturele instellingen, die meer willen weten over het taalonderwijs
– Ondersteuning van medewerkers bij de samenwerking met scholen

Opbrengst:

  • Concrete plannen voor de inpassing van kunstvakken in het reguliere taalcurriculum
  • Ondersteuning van basisscholen bij het maken en bij de uitvoering van de plannen
  • Meer deskundigheid bij medewerkers van culturele instellingen over taalonderwijs


Gerelateerde cursussen