ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

Taalronde in internationale klassen

Taalrondes doen met speciale aandacht voor meertaligheid, voor nieuwkomers en internationale klassen

Meertalige kinderen, en zeker zij die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, kunnen erbij gebaat zijn hun eigen taal als steuntaal te mogen gebruiken. Dit bevordert hun zelfvertrouwen omdat ze hun deskundigheid in de eigen moedertaal kunnen inzetten. Iedereen, maar vooral wie in een taalronde nog onvoldoende Nederlandse woorden kent, mag in zijn eigen taal een verhaal vertellen en uitbeelden. Kinderen en leerkracht zoeken dan samen naar de juiste Nederlandse woorden.
Omdat een eigen ervaring het uitgangspunt van een taalronde is, kan elk kind meedoen. Elk kind maakt dingen mee, en kan op zijn of haar eigen niveau hier iets over tekenen en vertellen. Ook wanneer in een klas veel verschillende niveaus aanwezig zijn, kan elk kind in een taalronde op zijn eigen niveau vorderingen maken.

Een taalronde is zeer geschikt voor internationale groepen:
– Het uitgangspunt zijn eigen ervaringen van kinderen; elk kind beschikt hierover.
– Door tekenen, vertellen en schrijven te combineren, zijn taaltekeningen een wezenlijk deel van het taalonderwijs.
– Elke taalronde start met een voor ieder kind herkenbare introductie van het onderwerp, zoals een voorwerp, een foto of een plaat waar alle kinderen aan kunnen relateren.
– Ruimte geven aan de eigen talen van kinderen kan in een taalronde zonder moeite. Het levert zelfvertrouwen op en vaak extra motivatie om ook het Nederlands goed te leren gebruiken.
– Het delen van verhalen in de kring zorgt voor onderling begrip en creëert sociale veiligheid in de groep.

Taalvorming kan schoolteams, ook op scholen voor nieuwkomers, ondersteunen bij het ontwikkelen van een aanpak die geschikt is voor internationale groepen. De ondersteuning is altijd op maat, en kan bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen:

  • Studiebijeenkomst voor het team
  • Voorbeeldlessen in de groepen
  • Ondersteuning en coaching van leerkrachten bij uitvoering in de klas

Meer informatie


Gerelateerde cursussen