ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

Begeleiding van een team of een bouw

Taalvorming begeleidt teams, bouwen of andere groepen leerkrachten bij het verbeteren van hun taalonderwijs
  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Lezen
  • Woordenschat
  • Schriftelijke taalvaardigheid

Samen met de teamleden zoeken wij mogelijkheden om de bestaande taalonderwijspraktijk in de door hen gewenste richting te veranderen. Centraal staat altijd een grotere betrokkenheid van de kinderen bij het taalonderwijs. Werkvormen van Taalvorming kunnen daarin een rol spelen.

In een of meer bijeenkomsten werken wij met de leerkrachten aan nieuwe vaardigheden en inzichten. Theorie, praktijk en reflectie wisselen elkaar af, waarbij de praktijk elke keer doorslaggevend is; we maken geen plannen voor de bureaula of de grote stapel.

De groepsbegeleiding kan gecombineerd worden met individuele coachingstrajecten. Ook ondersteunen wij taalwerkgroepen bij het opzetten van een bij de school passend taalbeleid of bij het vastleggen van een taallijn voor de hele school. Ook hierbij gaan we altijd uit van de praktijk.

Opbrengst:

  • Teamleden verdiepen hun visie op het taalonderwijs en kijken vanuit een nieuwe hoek ernaar
  • Teams en bouwen ontwikkelen hun taalbeleid of onderdelen daarvan zelf
  • Leerkrachten leren activerende taalwerkvormen doelgericht inzetten

Meer lezen: 


Gerelateerde cursussen