ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

'Ze moeten nog armen hebben!’

De Wereld van het Jonge Kind
2009
Door: Lucie Visch

Tekenen met kinderen levert veel talige interactie op. Ze vertellen elkaar over hun tekening en reageren op elkaar; ze denken na over woorden en tekenen ondertussen met steeds meer precisie details in hun werk. Dit is met name belangrijk voor de taalvorming van kinderen in schakelklassen.