ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

Taalvorming

Mensenkinderen
2009
Door: Elanor Numan

Elanor Numan is leerkracht op jenaplanschool De Keerkring in Schagen. Ze schrijft in dit artikel over hoe zij werken met Taalvorming. ‘ Taalvorming is geen methode, maar een werkwijze. Het is een werkwijze die gericht is op het schrijven van teksten door kinderen naar aanleiding van eigen ervaringen. We zijn hiermee aan de slag gegaan, omdat we af wilden van het maken van de invuloefeningen van de taalmethode, met name als het ging om spelling. Taalonderwijs moest meer betekenis krijgen voor de