ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

Rembrandt is mijn vriend

Mensenkinderen
2015
Door: Mirjam Zaat en Liesbet Bool

In Amsterdam voerden consulenten van Taalvorming het pilotproject ‘Kunst Dichtbij’ uit vanuit de gedachte dat een bezoek aan een kunstmuseum het begrip van een thema of een project kan verdiepen en verbreden. In dit artikel beschrijven we hoe een uitje niet alleen een leuke dag is, maar juist kan aansluiten bij onderwijsinhoud. Het artikel is een verslag van de voorbereidende en verwerkingslessen bij een rondleiding door het Rembrandthuis.