ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

Kunst dichtbij: kunst dichterbij kinderen en onderwijs

31ste hSN-Conferentie Onderwijs Nederlands
2017
Door: Hieke van Til en Lisa van der Winden

Op veel scholen staat een museumbezoek los van het reguliere onderwijsaanbod. Hoe kan je een bezoek aan een museum meer aan laten sluiten bij wat in de klas gebeurt? En hoe kan je kinderen niet alleen leren over schilders en tijdperken, maar ook over kijken naar kunst en wat het met je doet? Hoe zorg je ervoor dat kunst dichter bij kinderen komt?