ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

In Marokko is geen eten voor poezen, Taalvorming met anderstalige volwassenen

Les, tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs
2008
Door: Hieke van Til

Taalvorming is een manier van werken die vertellen, luisteren, schrijven en (voor)lezen en soms ook (toneel)spelen op een natuurlijke wijze met elkaar verbindt. Deze in het basisonderwijs ontwikkelde werkwijze wordt door stichting Taalvorming de laatste jaren regelmatig uitgevoerd met groepen anderstalige volwassenen. De aanpak werkt: deelnemers zijn gemotiveerd; hun zelfvertrouwen in het gebruik van het Nederlands neemt toe. De ervaringen met deze groepen zijn verwerkt in het boekje In Marokko is geen eten voor poezen.