ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

‘Ik wil nog wat zeggen.’

De Wereld van het Jonge Kind
2008
Door: Lucie Visch en Suzanne van Norden

Als kleuters aan een belevenis denken, moeten ze zoeken naar woorden om erover te vertellen. Hierdoor leren ze woorden en ontwikkelen ze gevoel voor de regels van taal. Geschikte middelen om bij deze taalvorming in te zetten, zijn de taaltekening en het bijschrijfgesprek.