ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

De taalronde: ieder kind heeft iets te vertellen

Taalvorming
2023
Door: Merlijn Wentzel

Een taalronde is een doordachte opbouw van taalwerkvormen, waarbij alle taaldomeinen
in samenhang aan bod komen: vertellen, luisteren, schrijven, lezen en taalbeschouwing.
Het belangrijkste uitgangspunt is: ieder kind heeft iets te vertellen. Vanuit betrokkenheid,
vanuit de behoefte om ervaringen te delen komen kinderen tot het schrijven van rijke,
persoonlijke teksten. In dit artikel lees je hoe de taalronde in z’n werk gaat, wat de
belangrijkste principes achter de taalronde zijn en welke aspecten de kwaliteit bepalen.