ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

Beter schrijven door samen sparren

Tijdschrift MeerTaal
2022
Door: Monica Koster en Renske Brouwer

Kun je van leerlingen betere schrijvers maken door ze in gesprek te laten gaan over hun teksten? Dat was de hoofdvraag van het onderzoeksproject Dialogisch schrijven. Taalvorming maakte deel uit van de onderzoeksgroep, en werkte mee aan de ontwikkeling van de lessenserie die gebruikt werd in het onderzoek.

In dit artikel laten Monica Koster en Renske Bouwer zien wat dialogisch schrijven precies inhoudt en bespreken zij enkele bevindingen uit het onderzoek.