ANBI

Telefoonnummer

020-6849897

BUTTON

Basiscursus Taalvorming: onderbouw

In deze praktische cursus van vier bijeenkomsten leren leerkrachten uit de onderbouw taalrondes in te zetten bij hun bestaande praktijk

In de cursus staat het inzetten van de taalronde in je eigen groep 1/2 of 3 centraal. Een consulent Taalvorming en een ervaren leerkracht werken samen om je te inspireren tot en te ondersteunen bij het inzetten van de Taalronde in je groep. De verschillende werkvormen waaruit een taalronde is opgebouwd komen allemaal aan bod. Wat is het doel van die werkvormen en hoe zet je ze in? We onderzoeken de verschillende thema’s die bij ieder in het jaar aan de orde komen en bekijken hoe je van een thema tot een geschikt onderwerp voor een taalronde komt.

Goed uitgevoerde taalrondes stimuleren de taalontwikkeling van de kinderen en dragen daarnaast bij aan een gezond sociaal/emotioneel klimaat in de groep. Hoe krijg je alle kinderen aan het vertellen? Hoe ga je om met verschillen in je groep? Hoe ga je om met kinderen die nog geen of nauwelijks Nederlands spreken en verstaan?

Heb je interesse in deze cursus? Laat het ons weten. Bij voldoende, minimaal 6, deelnemers kunnen we een groep laten starten en samen data bepalen.

Je kunt je aanmelden via info@taalvorming.nl. Met vragen over de cursus kun je ons ook mailen of bellen via 020-6849897.

In vier bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Samen voorbereiden en zelf uitvoeren van taalrondes
  • Wat maakt een onderwerp geschikt voor een taalronde?
  • Taaltekeningen
  • Het stellen van stimulerende vragen
  • Bijschrijfgesprekken
  • Een vaste plek voor de taalronde in het programma

Alle deelnemers voeren tussen de verschillende cursusbijeenkomsten taalrondes uit, de resultaten worden onderling besproken: wat ging goed, wat en vooral hoe kan het beter? Onderlinge ondersteuning en ideeënvorming over goed taalonderwijs is een belangrijke ‘bijvangst’ in de cursus.

 


Gerelateerde cursussen