Stichting Taalvorming heeft een culturele ANBI statusDat betekent dat de stichting giften mag ontvangen en dat de donateur deze gift voor 125% mag aftrekken van de belastingen. Wilt u met uw bedrijf een mooi prentenboek of ander project sponsoren? Of zoekt u een educatieve bestemming voor uw jaarlijkse goededoelen-actie? Neem contact met ons op. 

Het bekend maken en verspreiden van de werkwijze van Taalvorming en Taaldrukken op nationaal en internationaal niveau. De werkwijze van Taalvorming heeft tot doel mensen taalvaardiger te maken en gebruikt daarbij kunstzinnige werkvormen en uitgangspunten. Iedereen heeft iets te vertellen en Taalvorming biedt handvatten die ieder mens in staat stellen dat te doen. Door het vergroten van hun taalbegrip en uitdrukkingsvaardigheden zijn mensen beter in staat volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

Meer over ons


Stichting Taalvorming & Taaldrukken
Mauritskade 24
1091GC Amsterdam
020 6849897

bank: NL22INGB0008319605
KvK: 34125031
BTW nummer: 814789195B01

Contact ons


Co de Custer, voorzitter en penningmeester
Marja Meeder, bestuurslid
Gerard Aartsen, bestuurslid
Fenna van Hout, bestuurslid

Onze medewerkers


Lees hier het laatste anderhalfjaarverslag
Lees hier de laatste jaarrekening
Lees hier onze publicatie n.a.v. het Kunstenplan Amsterdam 2009-2012