Teksten schrijven in de school

In de cursus maakt een team of een bouw kennis met onze in de praktijk ontwikkelde didactiek voor het schrijven van verschillende tekstgenres.
Previous Next
Dragging
Arrows
Keyboard

Cursus voor leerkrachten

Met de nieuwe referentieniveaus voor taal moeten scholen meer aandacht besteden aan het onderwijs in teksten schrijven. In deze cursus besteden we aandacht aan het verbinden van schrijfonderwijs met zaakvakonderwijs. Ook mondelinge taalvaardigheid is daarvan een belangrijk onderdeel.

In de cursus komen aan de orde:
– Theorie over schrijfprocessen
– Praktische werkvormen om met je groep te schrijven
– Reflectie op de eigen praktijk
– Gezamenlijk nadenken over een leerlijn schrijven

Samen met de school bedenken we de vorm van de cursus. Voorbeeldlessen en individuele coachingstrajecten als vervolg behoren tot de mogelijkheden.

Opbrengst:

Interactieve lezing ‘Didactiek van het teksten schrijven’

In de Doorlopende Leerlijnen Taal zijn de te bereiken niveaus op het gebied van teksten schrijven vastgesteld. Maar wat betekent dat voor het schrijfonderwijs op de basisschool? Wat vinden we eigenlijk van de teksten die kinderen schrijven? Zijn die gevarieerd genoeg, en gaan ze vooruit in kwaliteit? Weten leerkrachten genoeg van effectieve schrijfdidactiek?

In deze interactieve lezing van anderhalf uur geven wij antwoord op deze vragen op basis van onze ervaring met effectieve schrijfdidactiek. We gaan in op de theorie over leren schrijven en bekijken videofragmenten uit onze praktijk.

Opbrengst:

 Uit de praktijk:

Op een studiedag voor alle scholen van Almere zijn dertig basisschoolleerkrachten afgekomen op onze lezing over schrijfdidactiek. We inventariseren eerst de ervaringen die ze hebben met teksten schrijven in hun groepen.

Er wordt veel geklaagd over saaie of moeilijke stellessen uit de methode. Maar er is ook een leerkracht die de methode voor schrijven niet meer gebruikt, en in plaats daarvan werkt met taalrondes over eigen ervaringen van kinderen. Daarop gaan we door: wat maakt stellessen saai of moeilijk? Wat is bekend uit wetenschappelijk onderzoek over schrijfprocessen bij kinderen? Wat moeten kinderen precies leren bij schrijven? Wat moet je als leerkracht weten en kunnen om goed les te kunnen geven in het schrijven van teksten?

We geven een beeld van de opbouw en opbrengst van taalrondes. Het publiek is duidelijk geïnspireerd en vraagt onder andere naar goede onderwerpen om over te schrijven. Ook voor het lezen en analyseren van kinderteksten in verschillende genres is veel belangstelling. De teksten laten zien dat kinderen kunnen leren om bewust met verschillende doelen te schrijven.

 

Meer lezen: Gerelateerde projecten