Per 1 januari 2018 hebben we een nieuwe directeur: Kike Olsder. Ze stelt zichzelf alvast kort voor:

‘Een nieuw jaar, een nieuwe directeur: in januari start ik als directeur bij Taalvorming. Hieke van Til en Mirjam Zaat blijven bij Taalvorming betrokken. Zij gaan meer inhoudelijk werk doen en ik zal de organisatie leiden. Een nieuwe stap, voor Taalvorming én voor mij.

kike groen klein

Hoe taalvaardig je bent, bepaalt mede je welbevinden. Je welbevinden op school, en later in de maatschappij. Dat zag ik steeds weer in mijn werk, als organisatie adviseur voor maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers. Zo hielp ik Samen Oplopen in Zeist, een maatjesproject voor kwetsbare gezinnen, met een gezond financieel model voor de organisatie. En ontwikkelde ik nieuwe projecten voor i-did, een design atelier waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe producten maken van resttextiel. In dergelijke projecten draait het om participatie: vaardigheden leren om mee te kunnen doen in onze samenleving.Dat zie ik ook bij Taalvorming, want woorden vinden om uit te drukken wat er in je omgaat, is een cruciale vaardigheid om mee te kunnen doen.

Ik zie er zeer naar uit om voor Taalvorming aan de slag te gaan, en zie uit naar de samenwerking met alle partners.’