Op Jenaplanschool De Zevensprong in Amsterdam Nieuw-Sloten, werken we in het kader van een Leerlijnenlab van Mocca, hard aan de ontwikkeling van Het Taaleiland. Dit Taaleiland wordt in januari 2018 in gebruik genomen.

Het Taaleiland is een plek waar kinderen zelfstandig, individueel of in tweetallen, kunnen werken aan diverse taalopdrachten in aansluiting op de taalrondes in de klas. Er zijn leesopdrachten, schrijfopdrachten, herschrijfopdrachten, woordenschatopdrachten enzovoort. Én er zijn taaldrukopdrachten. Deze worden altijd uitgevoerd met hulp van een van de Drukmeesters. Acht kinderen van de bovenbouw 5/6 en twee van de middenbouw 3/4 kregen hun Drukmeesterdiploma A na het volgen van een cursus op het Taaleiland.  Ze leerden drukken in een oplage: letterstempelen, vormstempelen, één-kleur-sjabloneren en rapen-en-nieten. Later dit schooljaar volgen extra cursussen om nog meer kinderen op te leiden én er komt een gevorderdencursus voor het diploma B: meer-kleuren-sjabloneren en rubberdruk. In de loop van de schooljaar zullen ook nog meer opdrachten ontwikkeld worden.

Taaleiland 3 Taaleiland 2 Taaleiland

 

Twee van de tien drukmeesters gingen al zelfstandig met twee andere kinderen aan het werk.