Artikelen uit tijdschriften

Stichting Taalvorming publiceert geregeld artikelen in vaktijdschriften. De pdf’s zijn hier te downloaden.


voorkant-meertaal-leesgesprekken-klein

MeerTaal, 2015

Leesgesprekken in de praktijk
door: Joanneke Prenger en Mirjam Zaat

Met toetsen krijg je geen volledig beeld van de leesvaardigheid van leerlingen. Leesgresprekken zijn een noodzakelijke aanvulling op bestaande toetsen.In dit artikel vertellen de auteurs wat leesgesprekken zijn, wat ze toevoegen aan toetsen en wat ze in de praktijk opleveren.

raamleerplan-letteren-voorkant

Mocca, 2015

Raamleerplan Letteren
door: Hieke van Til

Raamleerplannen bieden scholen handreikingen bij de inrichting van hun cultuuronderwijs. Het raamleerplan Letteren is beslist niet bedoeld als keurslijf, maar als houvast voor scholen met literaire ambities.

voorkant-zone-kunst-dichtbij

Zone, 2014

Dit schilderij gaat over mij
door: Marie Reehorst en Lisa van der Winden

Hoe zorg je ervoor dat het bezoek meer aansluit bij wat er in de klas gebeurt? Groep 5-6 van een basisschool uit Amsterdam Zuidoost probeert het en doet mee aan het project Kunst Dichtbij van Stichting Taalvorming.

Download pdf Download pdf Download pdf

Mensenkinderen, 2015

Rembrandt is mijn vriend
door: Mirjam Zaat en Liesbet Bool

In Amsterdam voerden consulenten van Taalvorming het pilotproject ‘Kunst Dichtbij’ uit vanuit de gedachte dat een bezoek aan een kunstmuseum het begrip van een thema of een project kan verdiepen en verbreden. In dit artikel beschrijven we hoe een uitje niet alleen een leuke dag is, maar juist kan aansluiten bij onderwijsinhoud. Het artikel is een verslag van de voorbereidende en verwerkingslessen bij een rondleiding door het Rembrandthuis.

 MeerTaal, 2015

Rekenen in de taalronde
door: Mirjam Zaat en Hieke van Til

Regelmatig komen in taalrondes rekenkundige begrippen en vraagstukken voorbij. Werken vanuit eigen ervaringen aan taal staat garant voor plezier en betrokkenheid. Aan de hand van een paar inkijkjes uit voorbeeldlessen die zij elk op verschillende scholen verzorgden, laten de auteurs zien dat werken vanuit eigen ervaringen aan rekenen hetzelfde effect heeft.

MeerTaal, 2014

Co-teaching: samen op zoek naar taalkansen bij jonge kinderen
door: Hieke van Til en Caroline Offerhaus

In voorscholen en kleutergroepen, is er veel aandacht voor de taalontwikkeling van kinderen. Toch valt er nog veel ‘taal’winst te behalen. Hieke van Til en Caroline Offerhaus vertellen hoe je, door op een andere manier met peuters en kleuters in gesprek te gaan en gebruik te maken van hun eigen ervaringen, deze taalkansen kunt benutten. Niet alleen tijdens geplande activiteiten, maar de hele dag door.

Download pdf Download pdf Download pdf
Voorkant 0802 Les In Marokko is geen eten voor poezen Taalvorming met anderstalige volwassenen

Les, tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs, 2013

Werken aan mondelinge taalvaardigheid
door: Lisa van der Winden

Hoe krijg je anderstalige cursisten aan het vertellen? Hoe vergroot je het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om daadwerkelijk veel Nederlands te gebruiken, ook buiten de klas? Docent Lisa van der Winden schrijft over de werkvormen van Taalvorming, aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit een cursus voor ouders.

CoverMeerTaalnr1

MeerTaal, 2013

Schrijven in het hart van het taalonderwijs
door: Suzanne van Norden

Het artikel is een voorpublicatie uit het boek ‘Iedereen kan leren schrijven. Schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het basisonderwijs’ verschenen bij Uitgeverij Coutinho.

Voorkant 1305 JSW Ouders lezen voor op school Lucie Visch

JSW, 2013

Ouders lezen voor op school
door: Lucie Visch

Ouderbetrokkenheid is voor steeds meer scholen een speerpunt. Maar wat houdt goede ouderbetrokkenheid precies in? En wat doe je als school om ouders erbij te betrekken? Hoe zorg je ervoor dat niet altijd dezelfde ouders actief zijn, maar dat alle ouders zich aangesproken voelen?

Download pdf Download pdf Download pdf
Voorkant 1210 JSW Schrijven over beroemde personen Het zou mijn ooit lukken om een land te ontdekken Suzanne van Norden

JSW, 2012

Schrijven over beroemde personen: Het zou mij nooit lukken om een land te ontdekken
door: Suzanne van Norden

Hoe laat je kinderen stap voor stap werken aan het schrijven van een tekst over een beroemd persoon uit de geschiedenis? Met hulp van de leerkracht en klasgenootjes leren leerlingen informatie te verwerken in een zelf geschreven tekst.

Voorkant 1202 SA Rural Educator The power of your own language Hieke van Til klein

South African Rural Educator, 2012

The power of your own language
door: Hieke van Til

Stichting Taalvorming has developed a unique approach towards language education. We believe that all the language domains are inseparable from one another. Therefore language should be taught as a whole, integrating listening, speaking, reading, writing and linguistics. This article describes how the approach works and illustrates it with examples.

Voorkant 1206 Mensenkinderen Praten en schrijven op een hoger plan Bovenbouw Hieke van Til

Mensenkinderen, 2012

Praten en schrijven op een hoger plan door: Hieke van Til

Praten, luisteren, schrijven en lezen zijn vaardigheden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Taalvorming geeft concrete handvatten voor het verbinden van alle taaldomeinen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van eigen ervaringen van kinderen: iedereen wil immers kunnen verwoorden wat je op je hart hebt, wat je hebt meegemaakt, wat je denkt.

Download pdf Download pdf Download pdf
Voorkant 1106 Egoscoop Eigen ervaringen als bron van Taalonderwijs Hieke van Til

Egoscoop, 2011

‘Eigen ervaringen als bron van Taalonderwijs’ door: Hieke van Til

Bij Taalvorming zijn welbevinden, taalontwikkeling en betrokkenheid in één werkproces verbonden. Kinderen vertellen, luisteren, schrijven en lezen vanuit hun eigen ervaringen. Taalbeschouwing zit verweven in elke stap.

Voorkant 0911 Mensenkinderen Beginnen met eigen ervaringen

Mensenkinderen, 2009

Beginnen met eigen ervaringen
door: Taalvorming

Bij taalvorming werken we altijd met eigen ervaringen. Die vormen het centrum van iedere activiteit die we met kinderen doen. Vanuit eigen ervaringen gaan we vertellen, schrijven, tekenen en spelen. Dat levert mooie teksten, tekeningen en scènes op. De consulenten van stichting Taalvorming beschrijven twaalf manieren waarop ze kinderen op het spoor van hun eigen ervaringen zetten. Twaalf manieren om op verhaal te komen.

Voorkant 0911 Pulse Primair Onderwijs Kleuters stellen vragen aan elkaar Lucie Visch

Pulse Primair Onderwijs, 2009

Ga je ook Sesamstraat kijken? Kleuters stellen vragen aan elkaar.door: Lucie Visch

Mondelinge interactie is de kern van ons onderwijs. Steeds meer leerkrachten beseffen dit en scheppen daar de situaties voor. Vaak is daarbij meer aandacht voor praten dan voor luisteren. Dikwijls lijkt het al genoeg als kinderen aan de beurt komen en dat de anderen dan stil zijn. Dit artikel laat zien hoe je kleuters al kunt stimuleren elkaar vragen te stellen als ze iets niet begrijpen en hoe ze daardoor veel beter naar elkaar gaan luisteren.

Download pdf Download pdf Download pdf
Voorkant 0906 Pulse Primair Onderwijs Meer aandacht voor taalverwerving op school, Suzanne van Norden

Pulse Primair Onderwijs, 2009

Meer aandacht voor taalverwerving op school: Taalvorming als aanvulling op methodegericht taalonderwijs
door: Suzanne van Norden

Tijdens een vergadering van de taalwerkgroep vertelt de adjunct-directeur over een onderzoek naar taalontwikkeling vóór en na de leeftijd van 4 jaar. Het blijkt dat bij veel kinderen de taalonwikkeling na verloop van tijd vertraagt. De school krijgt begeleiding van de Stichting Taalvorming om zowel kinderen als leerkrachten actiever en creatiever te maken met taal.

Voorkant 0911 Mensenkinderen Beginnen met eigen ervaringen

Mensenkinderen, 2009

Taalvorming
door: Elanor Numan

Elanor Numan is leerkracht op jenaplanschool De Keerkring in Schagen. Ze schrijft in dit artikel over hoe zij werken met Taalvorming. ‘ Taalvorming is geen methode, maar een werkwijze. Het is een werkwijze die gericht is op het schrijven van teksten door kinderen naar aanleiding van eigen ervaringen. We zijn hiermee aan de slag gegaan, omdat we af wilden van het maken van de invuloefeningen van de taalmethode, met name als het ging om spelling. Taalonderwijs moest meer betekenis krijgen voor de kinderen.’

Voorkant 0802 De wereld van het jonge kind Taal leren op eigen kracht Suzanne van Norden

De wereld van het jonge kind, 2008

Taal leren op eigen kracht
door: Suzanne van Norden

Vertellen over eigen ervaringen, iedereen kan het. Kijk maar naar de eerste de beste verjaardagsvisite of andere gezellige bijeenkomst. Zelfs peuters hebben al behoefte om verslag te doen van wat ze gezien of gedaan hebben. Met die universele behoefte werkt Taalvorming. Centraal staat de ontwikkeling van het taalvermogen door de verwoording van ervaringen.

Download pdf Download pdf Download pdf

Voorkant 1309 Les Werken aan mondelinge taalvaardigheid Lisa van der Winden

Les, tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs, 2008

In Marokko is geen eten voor poezen, Taalvorming met anderstalige volwassenen
door: Hieke van Til

Taalvorming is een manier van werken die vertellen, luisteren, schrijven en (voor)lezen en soms ook (toneel)spelen op een natuurlijke wijze met elkaar verbindt. Deze in het basisonderwijs ontwikkelde werkwijze wordt door stichting Taalvorming de laatste jaren regelmatig uitgevoerd met groepen anderstalige volwassenen. De aanpak werkt: deelnemers zijn gemotiveerd; hun zelfvertrouwen in het gebruik van het Nederlands neemt toe. De ervaringen met deze groepen zijn verwerkt in het boekje In Marokko is geen eten voor poezen.

Voorkant 0805 Wereld van het jonge kind Ze moeten nog armen hebben! Lucie Visch

Wereld van het jonge kind, 2008

‘Ze moeten nog armen hebben!’
door: Lucie Visch

Tekenen met kinderen levert veel talige interactie op. Ze vertellen elkaar over hun tekening en reageren op elkaar; ze denken na over woorden en tekenen ondertussen met steeds meer precisie details in hun werk. Dit is met name belangrijk voor de taalvorming van kinderen in schakelklassen.

Voorkant 0804 Wereld van het jonge kind Ik wil nog wat zeggen Lucie Visch

De wereld van het jonge kind, 2008

‘Ik wil nog wat zeggen.’
door: Lucie Visch en Suzanne van Norden

Als kleuters aan een belevenis denken, moeten ze zoeken naar woorden om erover te vertellen. Hierdoor leren ze woorden en ontwikkelen ze gevoel voor de regels van taal. Geschikte middelen om bij deze taalvorming in te zetten, zijn de taaltekening en het bijschrijfgesprek.

Download pdf Download pdf Download pdf

VO7735~1

JSW, 2011

‘Volgende keer ga ik nog langer spelen’. Drama helpt stille kinderen zich te ontwikkelen.
door: Esther de Koning

Sommige kinderen praten weinig en maken moeilijk contact met de leerkracht of hun klasgenoten. Deze kinderen kunnen baat hebben bij de inzet van drama in de klas om hun zelfvertrouwen en hun woordenschat te vergroten.

Voorkant 0906 JSW Toneelspelen, Om ervaringen te delen Lucie Visch

JSW, 2009

‘Toneelspelen, om ervaringen te delen’
door: Lucie Visch

Kinderen verleiden om meer taal te gebruiken en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, terwijl ze hun woordenschat uitbreiden en ontdekken wat een kunstwerk bij hen kan oproepen. Dat kan door ze toneel te laten spelen op basis van hun eigen ervaringen.

2010

Nieuwsbrief Vreedzame wijk
Stichting Taalvorming

‘Een koffer vol verhalen’ is samenwerking tussen het Maakmuseum en Stichting Taalvorming in het kader van de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk.

Download pdf Download pdf Download pdf