Samen met de School der Poëzie starten we dit voorjaar met een nieuw project: Amsterdamse Pennen. We ontwikkelen een twee jaar durend pilotprogramma gericht op een vloeiende overgang tussen literatuureducatie in het PO en VO.

In een doorlopende leerlijn geven docenten van beide organisaties poëzie- en prozalessen aan kinderen in de groepen 7-8 van het PO, en aansluitend in de klassen 1-2 van het VO.
Inhoudelijk koppelen we daar specifieke thema’s uit de Amsterdamse geschiedenis aan: Amsterdam en de West Indische Compagnie (subthema slavernij), Amsterdam en Spinoza (subthema geloofsovertuigingen), Amsterdam stad van 180 nationaliteiten, Amsterdam: kinderopvang van vroeger naar nu en Amsterdam en de Februaristaking.

Deelnemen als school?
De pilot wordt uitgevoerd op twee VMBO-scholen, IJburg College en Marcanti, en op 6 basisscholen waarvan leerlingen naar deze VO scholen uitstromen.
Werk jij op een po-school waarvan leerlingen doorstromen naar een van deze twee VMBO scholen? Je kunt je school nog aanmelden, tot uiterlijk 26 april.

Deelname levert een school o.a. het volgende op:

• Alle kinderen en jongeren, van welk niveau dan ook, zijn enthousiast aan het schrijven
• Een manier om poëzie, literatuur en eigen teksten te linken aan Amsterdamse historisch/ maatschappelijke thema’s binnen het curriculum van schoolvakken
• Zicht op de opbrengsten van een gestructureerd aanbod in literair schrijven
• Leerlingen met een VMBO-profiel worden systematisch gestimuleerd tot en ondersteund bij het schrijven van poëzie en prozateksten. Zo ontwikkelen zij hun schrijfvaardigheid en plezier en zelfvertrouwen daarin.

Heb je vragen over of interesse in dit project? Laat het ons weten via info@taalvorming.nl